CONTACT US

Contact Us

Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o.
 

office number
+48 58 694 03 55
e-shop number
+48 58 694 03 21
e-mail
biuro@pppp.com.pl

 

Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o.

83-312 Hopowo
Borcz 2/4
POLAND

 

 

NIP: 589-19-94-771

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000371776  Kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł