Kontakt

Kontakt

IBS Sp. z o.o.
83-312 Borcz 2/4
poczta/gmina Somonino
NIP: 589 174 20 35
nr konta: 95 1500 1706 1217 0006 5642 0000

(IBS Sp. z oo. jest dysponentem marki Polskie Północne Pierze i Puch) 

EMAIL: biuro@pppp.com.pl
TELEFONY:                           UWAGA: ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ DOSTAWCY USŁUG TELEFONICZNYCH PROSIMY O KONTAKT NA TYMCZASOWY NUMER 609 808 996 
SKLEP FABRYCZNY
SEKRETARIAT
KSIĘGOWOŚĆ
PRODUKCJA


Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000004048  Kapitał zakładowy w wysokości 1.748.000 zł