Polskie Pierze i Puch - Kołdry oraz poduszki z pierza i puchu

NEWSY I  PROMOCJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Prezent ślubny

07-09-2017 14:30

 

Regulamin konkursu "Prezent ślubny"

Pkt 1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest dokonanie paru identyfikujących daną osobę czynności: - polubienie fb strony Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o. / w przypadku braku takiego polubienia, gdy ono już istnieje- nie jest to niezbędne/ - polubienie postu promocyjnego lub  publikacja postu promocyjnego na swojej fb tablicy oraz  dokonanie wpisu- jaką parę zgłasacie Pańśtwo do tego konkusu celem przekazania nagrody- prezentu ślubnego

Pkt 2 Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody  BĘDZIE przesłanie do nas przez laureata konkursu ( czyli wyłonionego w losowaniu profilu)  skanu/ zdjęcia aktu małżeństwa zawartego w okresie  01/09/2017- 31/10/2017 ; własnego aktu małżeństwa, aktu małżeństwa znajomych, lub rodziny ( imie nazwisko i data związku powinny być widoczne na przesyłanym akcie małżeństwa)

Pkt 3. Wśród osób biorących udział w promocji zostanie wylosowana kołdra puchowa przeznaczone jako nagroda od firmy organizatora. Organizator przeznaczy na nagrodę jedną sztukę kołdry puchowej  o rozmiarze  200x 220 cm z kolekcji “naj”. UWAGA – warunek konieczny patrz pkt 2 ! 

Pkt 4. Czas trwania konkursu - do 31 październik 2017 ( rozumie się polubienia / publikacje opisane w pkt 1 ) 

Pkt 5 . W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizatora ani ich najbliższa rodzina 

Pkt 6 Losowanie odbędzie sie w siedzibie firmy organizatora do dnia 10 listopada 2017 r

Pkt 7. Osoba ( profil fb ) wylosowana w konkursie zostanie opublikowana na stronie www.pppp.com.pl oraz na stronie fb organizatora. Ponadto do zwycięzcy zostanie przesyłana informacja o wygranej na jego skrzynkę prywatną profilu fb. Organizator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych osoby wylosowanej jedynie w siedzibie firmy przez okres 1/2 roku na wyraźną prośbę laureata; dane o laureacie będą jednak dostępne do wglądu w siedzibie firmy dla osób uprawnionych. Gdy wylosowany laureat ( profil) , po uzsykaniu informacji od organizatora o fakcie „wyłonienia” nie nadeśle „aktu małżeństwa” (patrz pkt2 ) w ciągu 48 h w informacji zwrotnej; organizator zatrzega sobie możliwość odstapienia od przesłania nagrody, lub przekazaniu go kolejnemu laureatowi w trybie opisanym jak powyżej, z pominięciem profilu pierwotnie wyłonionego.

Pkt 8. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych wymagających odpowiedniego kontaktu w ramach funkcjonowania konkursu. Warunkiem istotnym uczestnictwa w promocji jest przekazanie przez uczestnika danych osobowych ( imię i nazwisko; dane profilowe fb ) wraz z numerem telefonu oraz wyrażenie zgody na przesyłanie informacji związanych z w/w/ promocją za pomocą sms-a lub skrzynki na fb; obowiązkiem laureata będzie przesłanie 5 zdjęć wraz z nagrodą, pozwalające na identyfikację laureta, pary małżeńskiej ( widoczne twarze)

Pkt 9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu w przypadku zaistnienia niejasności, podając te informacje do wiadomosci publicznej na fb

Pkt 10. Warunkeim koniecznym realizacji losowania będzie funkcjonowanie co najmniej 5u odrębnych/ różnych  Par Małzeńskich w ramach tego konkursu; mniejsza ich liczba unieważnia proces wyłaniania laureata.