Polskie Pierze i Puch - Kołdry oraz poduszki z pierza i puchu

NEWSY I  PROMOCJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zimowe zdjęcie

12-02-2018 12:26

 Regulamin promocji “Zimowe zdjęcie"

Pkt 1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest dokonanie kilku identyfikujących daną osobę czynności: polubienie funpagea  Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o. /gdy ono już istnieje- nie jest to niezbędne/ - polubienie postu promocyjnego lub  publikacja postu promocyjnego na swojej fb tablicy oraz  DOKONANIE WPISU w postaci umieszcenia zdjęcia biorącego udzial w konkursie ( wpisu należy dokonać w posicie umieszconym na fanpage’u organizatora)

Pkt 2. Wśród osób biorących udział w promocji zostanie wylosowana jedna nagroda w postaci zestawu 3 poduszek półpuchowych ( trzy rozmaiary). 

Pkt 3. Laureat zostanie wyłoniony na podstawie ilości znaczników “lajków” ( lajków kazdej postaci) przyspisanych do zdjęcia, na zasadzie takiej, iż wygrywa zdjęcie z największą ilościa znaczników/lajków. W przypadku , gdy parę zdjęć otrzyma taką samą, wysoką ilość znaczników, organizator zastrzega sobie możlwiość komisyjnego wyboru jednego zdjęcia spośród w/w wymienionych zdjęć ( gromadzących największa ilość znaczników/lajków)

Pkt 4. Czas trwania konkursu - do 30 kwiecień 2018; godz 12:00 w południe ( rozumie się polubienia / publikacje opisane w pkt 1 i pkt 3 )

Pkt 5 . W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizatora ani ich najbliższa rodzina; z zastrzeżeniem  możliwości oddania głosu przez pracownika firmy lub jego rodzinę w postaci lajka/ znacznika

Pkt 6. Formalne wyłonienie laureata odbędzie się w siedzibie firmy / organizatora do dnia 15 maja  2018

Pkt 7. Osoba ( profil fb ) wyłoniona w konkursie zostanie opublikowana na stronie www.pppp.com.pl oraz na stronie fb organizatora. Ponadto do zwycięzcy zostanie przesyłana informacja o wygranej na jego skrzynkę prywatną profilu fb. Organizator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych osoby wylosowanej jedynie w siedzibie firmy przez okres 1/2 roku na wyraźną prośbę laureata; dane o laureacie będą jednak dostępne do wglądu w siedzibie firmy dla osób uprawnionych.

Pkt 8. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych wymagających odpowiedniego kontaktu w ramach funkcjonowania konkursu. Warunkiem istotnym uczestnictwa w promocji jest przekazanie przez uczestnika danych osobowych ( imię i nazwisko; dane profilowe fb ) wraz z numerem telefonu oraz wyrażenie zgody na przesyłanie informacji związanych z w/w/ promocją za pomocą sms-a lub skrzynki na fb.

Pkt 9. Odbiór nagrody powinien nastąpić do dnia 31 maja 2018 we wskazanym przez organizatora sklepie, siedzibie firmy lub za pomocą poczty / kuriera - na koszt organizatora. Nieodebranie nagrody, lub brak wskazania adresu do przesyłki do dnia 31 maja 2018 spowoduje wygaśniecie zobowiązania do wydania nagrody przez organizatora.