Kontakt

Kontakt

IBS Sp. z o.o.
Kościerska 39A, 83-312 Borcz
gmina Somonino
NIP: 589 174 20 35
nr konta: 95 1500 1706 1217 0006 5642 0000

(IBS Sp. z oo. jest dysponentem marki Polskie Północne Pierze i Puch) 

 
UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że nazwa ulicy, przy której zlokalizowana jest nasza firma uległa zmianie.
TELEFONY:                           
SKLEP FABRYCZNY      697 999 903

SKLEP INTERNETOWY     697 999 903
SEKRETARIAT            
609 808 996Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000004048  Kapitał zakładowy w wysokości 1.748.000 zł