PIERZE I PUCH
PUCH JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH NATURALNYCH PRODUKTÓW NA ŚWIECIE

Na terenach Pomorza i  Mazur
hoduje się Gęś Pomorską.

Gatunek ten pochodzący od rasy Gęgowa Gęś (łac. Anser Anser) należy do największych żyjących w Polsce. Z takiej gęsi uzyskuje się około 150 g piór miękkich i 88 g puchu.

Na tych samych terenach hodowana jest także Gęś Biała Włoska. Jest to krzyżówka Gęsi Pomorskiej z Gęsią Łabędzią. Gatunek ten charakteryzuje się wyjątkową czystością i żywotnością.
 

PUCH

Działalność pierzarską charakteryzuje sezonowość. Wiąże się ona z wylęgiem, cyklem hodowlanym gęsi i kaczek oraz ubojem gęsi i kaczek.
Okres uboju gęsi trwa od przełomu czerwca i lipca do grudnia.

Puch jest jednym z najbardziej
poszukiwanych naturalnych
produktów na świecie.

Puch jest jednym z najbardziej poszukiwanych naturalnych produktów na świecie. Jego właściwości sprawiają, że kołdra nim wypełniona sprzyja cyrkulacji powietrza chłodząc w lecie, grzejąc zimą. Wysoka sprężystość puchu to najbardziej pożądana cecha.

Nad jakością nieustannie czuwa profesjonalnie wyposażone laboratorium. W każdej fazie produkcji puch i pierze poddawane są specjalistycznym testom. Taki system w procesie produkcji zapewnia ochronę delikatnej struktury puchu i podwyższa jego jakość.