Polityka prywatności sklepu pppp.com.pl 

Z uwagi na poszanowanie Twoich praw, w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych oraz z uwagi na przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o danych osobowych przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie wszelkich przekazywanych nam danych osobowych. 

Poniżej wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy, przetwarzamy oraz zabezpieczamy pozyskiwane przez nas dane osobowe.

Polityka prywatności www.pppp.com.pl.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

IBS sp. z o.o..  z siedzibą w Borczu  KRS 000004048. NIP 589-174-20-35 REGON 192539454.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają chronić Twoje dane przed udostępnieniem ich osobom do tego nieupoważnionym. Stosowane procedury podlegają kontroli tak pod względem ich wykonania, jak i pod  względem ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz mających zastosowanie aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. 

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody oraz w  przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym znajdującym się na www.pppp.com.pl/sklep

 1. Pozyskujemy informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób: 
 1. poprzez dobrowolnie podanie informacji przez Użytkownika w formularzach znajdujących się na stronie www.
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

 1. Gromadzimy i przetwarzamy tylko informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu obsługi i realizacji umowy sprzedaży produktu, realizacji zwrotów, reklamacji, a także w celu wysyłki newslettera, w celach: marketingowych, statystycznych oraz takich, które wskazano w konkretnym formularzu.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 6, Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom, m.in.:

 1. a) podmiotom oferującym: platformy do płatności internetowych, usługi dostarczania paczek, 
 2. b) instytucjom bankowym oferującym zakupy ratalne, 
 3. c) innym usługodawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zawartej z IBS sp.. z o.o.

Proces przekazania danych odbywać się będzie z zachowaniem stosownych przepisów prawa.

 1. Twoje dane przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, lub do momentu odwołania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do wszelkich zamieszczonych i podanych nam Twoich danych osobowych. Masz również prawo do ich wniesienia sprzeciwu, sprostowania, modyfikacji, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych. We wszystkich ww. przypadkach konieczne jest przesłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: biuro@pppp.com.pl w tytule maila wpisując „RODO”, lub listownie na adres siedziby spółki, tj. Koscierska 39A, 83-312 Borcz, z dopiskiem „RODO”.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności sklepu pppp.com.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 1. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (także na podstawie profilowania)w celach handlowych, marketingowych oraz statystycznych. 

 1. Treści zawarte na naszej stronie mogą zawierać linki do innych stron internetowych (np. serwisów społecznościowych i in.). Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez IBS sp. z o.o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

wysyłamy nie częściej niż 1 raz w tygodniu