Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy pppp.com.pl reguluje poniższy dokument, zwany “Regulaminem”. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym pppp.com.pl nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 543 kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

2. Sklep internetowy pppp.com.pl prowadzony jest przez spółkę IBS spółka z o.o. z siedzibą w Borczu („Sprzedający”), kod pocztowy 83-312 przy ul. Kościerskiej 39A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004048 oraz posługującą się numerem NIP: 5891742035.

Procedura składania zamówień

3. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

4. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę www.pppp.com.pl Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia przez klienta poprzez klikniecie ikony „złóż zamówienie” i  wybraniu sposobu płatności i dostawy.

5. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. Ceny zawierają podatek VAT.

6. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny. W przypadku zakupu na przez przedsiębiorcę konieczne jest zamieszczenie w okienku „uwagi” podczas składania zamówienia, iż życzą sobie Państwo otrzymać fakturę VAT i podać wszystkie niezbędne dane, w szczególności nr NIP.

7. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem kuriera. Kupujący może odebrać towar osobiście w Magazynie Głównym IBS Sp. z o.o., mieszczącym się pod adresem: Borcz 2/4, 83-312 Hopowo k. Żukowa, woj. pomorskie. W przypadku odbioru osobistego Kupujący zobowiązany jest do ustalenia szczegółów odbioru, bezpośrednio po złożeniu zamówienia, poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres magazyn@pppp.com.pl

Koszt dostawy 

8. Całkowity koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że w odniesieniu do zmówienia podano inaczej. Koszte być różny dla różnych sposobów płatności.

Termin dostawy

9. Wszystkie zamówienia realizowane są zgodnie z opisem właściwym dla poszczególnych produktów. Towar jest wysyłany do klienta od 3 do 7 dni roboczych od otrzymania zapłaty za towar. Powyższe nie dotyczy towaru „na zamówienie”.

10. W przypadku towaru dostępnego „na zamówienie” Kupujący po złożeniu zamówienia proszony jest o kontakt z obsługą sklepu telefonicznie pod numerem 697 999 903 w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub za pomocą poczty elektronicznej na adres magazyn@pppp.com.pl. W  takim wypadku towar zostanie dostarczony w ustalonym z Kupującym terminie.

11. W przypadku, gdy zamówiony przez Kupującego towar nie będzie dostępny na stanie magazynowym, termin dostawy jest uzgadniany z Kupującym indywidualnie.

Sposób płatności

12. Kupujący podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru sposobu płatności

a) Przelewy24.pl – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Kupujący może wybrać płatność „Przelewy24.pl”, w takim wypadku zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.

b) Płatność za pobraniem

W przypadku wybrania płatność „Za pobraniem” Kupujący uiszcza cenę towaru i dostawy w całości u kuriera podczas doręczenia.

Wprowadzanie zmian

13. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Sklep internetowy pppp.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen przesyłki lub rezygnacji z jej pobierania w części lub w całości. W każdym przypadku Kupujący informowany jest o wysokości kosztów przesyłki przy składaniu zamówienia. Podane w sklepie pppp.com.pl ceny przesyłki nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Reklamacje i zwroty

14. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne oraz są fabrycznie nowe. Sprzedający odpowiada za jakość towaru i udziela rękojmi na przedmiot umowy na zasadach ogólnych określonych w ustawie – Kodeks cywilny.

15. W przypadku gdy w terminie dwóch lat od dnia otrzymania towaru ujawni się jego wada, która tkwiła w rzeczy w momencie jej nabycia przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru wraz z opisem wady i żądaniami Kupującego, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji na adres: IBS sp. z o.o. Borcz 4, 83-312 Hopowo. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona w sposób pozytywny dla Kupującego koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Sprzedający.

16. Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie pppp.com.pl, bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Celem odstąpienia od umowy zawartej na odległość Kupujący zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres mailowy: magazyn@pppp.com.pl. Zwracany towar nie może być towarem używanym, musi być nierozpakowany, posiadać oryginalne oznaczenia i metki, nie może nosić śladów użytkowania. Jeśli na zwracanym towarze stwierdzone zostaną widoczne ślady użytkowania, sporządzony zostanie protokół zawierający opis i dokumentację takich śladów, a zwrot nie zostanie przyjęty lub od ceny towaru potrącone zostaną koszty przywrócenia towaru do stanu pierwotnego. 

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia rezygnacji w przypadku towarów szytych na specjalne zamówienie, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb, towarów o cechach innych niż towary prezentowane w ramach kolekcji dostępnej w sklepie internetowym. W przypadku zamówień specjalnych zwrot i jego warunki będą każdorazowo ustalane indywidulanie przez Sprzedawcę.

18. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu cenę towaru tylko w przypadku zwrotu towaru przez Kupującego w stanie niepogorszonym. Cena zostanie zwrócona przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi na rzecz Kupującego. Koszt dostawy zwracany jest w kwocie odpowiadającej najtańszemu sposobowi doręczenia na odległość dostępnego u Sprzedającego.

19. Środki pieniężne zwracane są Kupującemu w ciągu 14 dni, a w przypadku braku informacji o sposobie zwrotu, zwrot dokonany będzie w czasie 7 dni roboczych od dnia otrzymaniu dodatkowych informacji od Kupującego. W przypadku braku informacji w odesłanej paczce, zwrot dokonany będzie po wyjaśnieniu sytuacji i nie przekroczy 20 dni roboczych. 

20. W przypadku zwrotu towaru lub reklamacji Kupujący wyśle uprzednią informację Sprzedającemu na adres: magazyn@pppp.com.pl 

21. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

wysyłamy nie częściej niż 1 raz w tygodniu